In

Nếu cần phải cài đặt lại (khởi động lại) toàn bộ TV

Nếu bạn gặp phải vấn đề như hình ảnh không hiển thị trên màn hình hoặc điều khiển từ xa không hoạt động, hãy cài đặt lại TV bằng thủ tục sau đây. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thử thủ tục cài đặt lại thiết lập nhà máy bên dưới.
Nếu một thiết bị USB bên ngoài được kết nối với TV, hãy ngắt kết nối thiết bị USB ra khỏi TV trước khi cài đặt lại.

Cài Đặt Lại Bộ Nguồn

 1. Khởi động lại TV bằng thiết bị điều khiển từ xa.
  Bấm và giữu nút nguồn trên điều khiển từ xa khoảng 5 giây cho đến khi thông báo “Power off” xuất hiện.
  TV sẽ tắt và sau đó tự động khởi động lại sau khoảng một phút.
 2. Rút dây nguồn AC (đầu cắm lưới điện).
  Nếu vấn đề vẫn tồn tại sau bước 1, hãy rút dây nguồn của TV (đầu cắm lưới điện) ra khỏi ổ cắm điện và chờ 2 phút (3 phút đối với các mẫu máy được trang bị bảng OLED). Sau đó cắm dây nguồn (đầu cắm lưới điện) trở lại ổ cắm điện.

Mẹo

Các thiết lập và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bị mất sau khi TV khởi động lại.

Thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Nếu vấn đề vẫn tồn tại sau khi cài đặt lại bộ nguồn, hãy thử cài đặt lại dữ liệu nhà máy.

Lưu ý

Thực hiện cài đặt lại thiết lập nhà máy sẽ xóa tất cả dữ liệu và thiết lập của TV (chẳng hạn như Wi-Fi và thông tin thiết lập mạng hữu tuyến, tài khoản Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng khác đã cài đặt).

 1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Bộ nhớ và đặt lại] — [Thiết lập lại dữ liệu ban đầu].
 2. Chọn [Xóa mọi thứ].
  Nếu bạn đã cài đặt mã PIN trên TV, bạn sẽ được nhắc nhập mã này khi bạn chọn [Xóa mọi thứ].
  Sau khi quy trình cài đặt lại thiết lập nhà máy hoàn tất thành công, TV sẽ chuyển sang trình hướng dẫn Cài Đặt Ban Đầu. Bạn phải đồng ý với Các Điều Khoản Dịch Vụ của Google và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Google.