In

Hình ảnh 3D không được hiển thị. Hiệu ứng 3D yếu. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

 • Nếu hai hình ảnh được hiển thị song song, hãy bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [3D] — [Trình chiếu 3D] — [3D (Song song)].
  Nếu hai hình ảnh được hiển thị trên dưới, hãy bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [3D] — [Trình chiếu 3D] — [3D (Trên-Dưới)].
 • Nếu màn hình [Trình chiếu 3D] xuất hiện và hình ảnh 3D không được hiển thị, hãy tắt thiết bị phát nội dung 3D rồi bật lại.
 • Tùy từng người, hiệu ứng 3D thu được có thể khác nhau.

Dành cho các kiểu TV 4K

 • Không thể hiển thị tín hiệu 3D có độ phân giải 4K.
 • Đối với kiểu TV dùng Kính 3D Thụ động, hãy xem TV từ phía trước. Hiệu ứng 3D có thể kém rõ rệt hơn tùy thuộc vào vị trí xem. Điều chỉnh góc xem đối với màn hình.

Đối với các kiểu TV dùng Kính 3D Chủ động

 • Đảm bảo rằng không có vật cản giữa TV và Kính 3D Chủ động.
 • Thay pin của Kính 3D Chủ động.
 • Đảm bảo rằng Kính 3D Chủ động được bật.
 • Bạn cần đăng ký Kính 3D Chủ động của mình cho TV trước khi sử dụng. Để sử dụng kính với TV khác, cần phải đăng ký lại. Tắt kính trước khi đăng ký lại.
 • Các thiết bị không dây hoặc lò vi sóng có thể ảnh hưởng đến giao tiếp giữa Kính 3D và TV vì TV sử dụng băng thông 2,4GHz. Trong trường hợp này, hãy thử đăng ký lại.
 • Nếu một thiết bị không tương thích với 3D (như hệ thống rạp hát tại nhà) được kết nối giữa TV và thiết bị tương thích với 3D, TV sẽ không hiển thị được hình ảnh 3D. Kết nối thiết bị tương thích với 3D trực tiếp vào TV qua cáp HIGH SPEED HDMI được phép có logo HDMI.