In

Một đường màu trắng xuất hiện trên màn hình. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

  • Quá trình làm mới màn ảnh tự động sẽ chạy sau khi TV được sử dụng trong một khoảng thời gian dài để giảm hiện tượng lưu ảnh. Quá trình làm mới màn ảnh sẽ bắt đầu sau khi TV được tắt và sẽ cần một giờ để hoàn thành. Một đường màu trắng có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình làm mới màn ảnh. Đây không phải là một trục trặc của TV.