In

Làm mới màn ảnh không được hoàn thành. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

  • Quy trình làm mới màn hình hoạt động khi nhiệt độ phòng nằm trong khoảng từ 10°C đến 40°C. Nếu nhiệt độ phòng nằm ngoài phạm vi này khi đang làm mới màn hình thì quá trình này sẽ không kết thúc và một thông báo sẽ được hiển thị. Nếu có thông báo hiển thị, hãy kiểm tra nhiệt độ của phòng.