In

Hình ảnh HDR độ phân giải cao sẽ không được hiển thị.

Nội dung sau đây là bắt buộc để xem hình ảnh HDR độ phân giải cao chẳng hạn như 4K (50p/60p)*.

  • Kết nối thiết bị có thể phát 4K (50p/60p)* với HDMI IN 2/3.
  • Sử dụng Premium High Speed HDMI Cable(s) hỗ trợ 18 Gb/giây.
  • Cài đặt [Định dạng tín hiệu HDMI] thành [Định dạng nâng cao] bằng cách chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Định dạng tín hiệu HDMI] — [Định dạng nâng cao].
  • Kiểm tra xem thiết bị đã kết nối có các thiết bị hoặc phần mềm mới nhất hay không.

* Tính khả dụng phụ thuộc vào mẫu thiết bị/khu vực/quốc gia của bạn.