In

Có nhiễu hình hoặc tiếng khi xem một kênh TV analog.

 • Kiểm tra cài đặt [Đặt trước chương trình thủ công].

  Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập analog] — [Đặt trước chương trình thủ công].

  • Thực hiện [AFT] để có được tín hiệu hình ảnh và âm thanh tốt hơn. (Tên tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.)
  • Đặt [Lọc âm thanh] thành [Tắt], [Thấp] hoặc [Cao] để cải thiện âm thanh cho thu tín hiệu analog.
  • Đặt [LNA] thành [Tắt] để cài thiện thu tín hiệu hình ảnh. ( [LNA] có thể không khả dụng tùy thuộc vào trường hợp/vùng/quốc gia của bạn.)
 • Hãy đảm bảo rằng ăngten (dây ăngten) được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm chất lượng cao.
 • Để cáp ăngten (dây ăngten) tránh xa các cáp kết nối khác.