In

TV của bạn không thể kết nối với máy chủ.

  • Kiểm tra kết nối không dây hoặc cáp mạng LAN tới máy chủ và TV của bạn.
  • Kiểm tra xem mạng của bạn có được cấu hình chính xác trên TV hay không.
  • Kiểm tra kết nối không dây/cáp mạng LAN hoặc máy chủ của bạn. TV có thể đã mất kết nối với máy chủ.
  • Thực hiện [Chẩn đoán máy chủ] để kiểm tra xem liệu máy chủ phương tiện của bạn có giao tiếp với TV hay không. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng] — [Thiết lập mạng tại nhà] — [Chẩn đoán máy chủ].