In

Bạn không thể bật Kính 3D Chủ động. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

  • Thay pin. (Chỉ áp dụng với TDG-BT400A/BT500A.)
    1. Bấm nút mở khóa bằng đầu bút, v.v. và tháo vỏ đựng pin ra.
    2. Thay pin cũ bằng pin mới. Sau đó, hãy chắc chắn lắp vỏ pin cho đến khi nó cố định lại vào vị trí.
      1. CR2025 cực (-)