In

Nội dung đã ghi biến mất. (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

  • Không thể thực hiện ghi lại nếu dây nguồn AC (dân dẫn điện) hoặc cáp kết nối bị ngắt kết nối khi đang ghi. Không ngắt kết nối bất kỳ cáp nào khi đang ghi lại nội dung. Nếu không, nội dung đang được ghi lại hoặc mọi nội dung được ghi lại có thể bị mất.