In

Thiết bị HDD USB vẫn hoạt động kể cả khi thiết bị không được bật lên. (chỉ đối với các mẫu TV có tính năng ghi vào HDD USB)

  • HDD USB được kết nối có thể quay hoặc đèn báo LED của thiết bị có thể sáng lên khi TV nhận được dữ liệu EPG trong chế độ chờ.