In

Bạn muốn tắt đèn LED rọi sáng để nó không sáng lên hoặc nhấp nháy.

Bạn có thể tắt nó. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Đèn LED rọi sáng] — [Tắt].

Lưu ý

  • Chúng tôi khuyến nghị bạn không thay đổi cài đặt này trong các tình huống thông thường bởi vì bạn sẽ không thể xác định được khi nào TV đang ghi lại, đang bật, tắt hoặc bộ hẹn giờ được đặt.