In

Thông báo [Chưa hoàn tất quá trình làm mới màn ảnh] được hiển thị. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

Quá trình làm mới màn ảnh tự động sẽ chạy sau khi TV được sử dụng trong một khoảng thời gian dài để giảm hiện tượng lưu ảnh. Nếu TV được bật, dây nguồn AC (dây dẫn điện) không được cắm hoặc nhiệt độ xung quanh nằm ngoài dải 10°C đến 40°C khi đang làm mới màn ảnh thì quá trình này sẽ không hoàn thành và thông báo này sẽ hiển thị.

  • Nếu quá trình làm mới màn ảnh đã tự động bắt đầu thì quá trình đó sẽ khởi động lại khi bạn tắt TV bằng điều khiển từ xa.
  • Nếu quá trình làm mới màn ảnh đã được khởi tạo thủ công thì bạn phải chọn lại.