Afdrukken

Apps naar een USB-geheugenapparaat verplaatsen

U kunt gedownloade apps verplaatsen naar een USB-geheugenapparaat om ruimte vrij te maken in het tv-toestel zelf.

Opmerking

 • Wanneer u een USB-geheugenapparaat formatteert, worden alle gegevens verwijderd die op dat USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u met formatteren begint.
 • Wanneer u deze procedure uitvoert, wordt het USB-geheugenapparaat geformatteerd voor exclusief gebruik met het tv-toestel. Mogelijk kunt u het USB-geheugenapparaat daarna niet meer gebruiken met een computer en dergelijke.
 • Sommige apps kunnen niet naar een USB-geheugenapparaat worden verplaatst.
 1. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op het tv-toestel.
 2. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Opslag] — het gewenste USB-geheugenapparaat.
 3. Formatteer het als intern opslagapparaat.
 4. Na afloop van het formatteren drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Apps].
 5. Selecteer de app die u wilt verplaatsen naar het USB-geheugenapparaat.
 6. Selecteer het USB-geheugenapparaat in de gebruikte opslagapparaten. De app wordt verplaatst naar het USB-geheugenapparaat.

Hint

 • Herhaal stap 4 tot en met 6 om meer apps naar het USB-geheugenapparaat te verplaatsen.

Een USB-geheugenapparaat verwijderen

 1. Druk op de HOME-knop, selecteer [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — [Opslag] — het gewenste USB-geheugenapparaat en selecteer vervolgens de optie voor het verwijderen ervan.

Opmerking

 • Het USB-geheugenapparaat wordt alleen gebruikt om apps op te slaan. Als u het USB-geheugenapparaat wilt gebruiken voor andere doeleinden, moet u het opnieuw formatteren.
 • Als u een app van het USB-geheugenapparaat verwijdert met een computer, kunt u die app niet meer starten op het tv-toestel.
 • Als u een USB-geheugenapparaat van het tv-toestel verwijdert, kunt u de apps die naar het USB-geheugenapparaat waren verplaatst niet meer gebruiken.
 • Het is niet mogelijk om bij de installatie van een app meteen een USB-geheugenapparaat op te geven als installatielocatie. Installeer de app eerst op het tv-toestel zoals gebruikelijk en verplaats het vervolgens naar het USB-geheugenapparaat.