Afdrukken

Een harde schijf met USB-aansluiting registreren (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Sluit een harde schijf via USB aan op uw tv-toestel, registreer deze harde schijf bij het tv-toestel en neem vervolgens digitale uitzendingen op.

Sluit de harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB-poort van het tv-toestel met het label "HDD REC" (als u een blauwe USB-poort ziet, dan ondersteunt die poort opnamen op een harde schijf).

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
Illustration of the connection method
 1. Harde schijf met USB-aansluiting
 2. USB-kabel (niet bijgeleverd)
 1. Sluit een harde schijf met USB-aansluiting aan op de USB3-poort (blauw) met het label "HDD REC" op het tv-toestel.
 2. Schakel de harde schijf met USB-aansluiting in.
 3. Wacht tot [USB-drive aangesloten] wordt weergegeven op het scherm.
 4. Selecteer [Registreren voor opnemen].
 5. Volg de instructies op het scherm om de harde schijf met USB-aansluiting te registeren.

Opmerking

 • Als de melding "Kan geen USB-HDD detecteren voor opname" wordt weergegeven tijdens de registratie van stap 4, volg dan de instructies in de melding en controleer of de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen wel is aangesloten op de USB3-poort (blauw).
  Als de harde schijf met USB-aansluiting voor het maken van opnamen ook na controle van de aansluiting niet wordt herkend, dan moet u de harde schijf opnieuw registreren, want dit betekent dat hij al is geregistreerd voor andere doeleinden dan het maken van opnamen ([Apparaatopslag]). Zie "De harde schijf met USB-aansluiting kan niet worden geregistreerd. (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)" om de harde schijf met USB-aansluiting opnieuw te registreren voor het maken van opnamen.

Hint

 • U kunt een harde schijf met USB-aansluiting ook registreren op het tv-toestel door [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-registratie] te selecteren.

De registratie van een harde schijf met USB-aansluiting ongedaan maken

 1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Configuratie opnameapparaat] — [HDD-deregistratie] — het apparaat waarvan u de registratie ongedaan wilt maken.