Afdrukken

Timeropnamen maken (alleen voor modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen)

Modellen die opname op een harde schijf via USB ondersteunen, hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Tv kijken].

Opmerking

 • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Selecteer het gewenste programma in de programmagids en selecteer vervolgens [Timer REC].
 3. Selecteer [Tijdopname per item] of [Instellen timer].

Handmatig de timer instellen door de datum, de tijd en de zender op te geven.

 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] — [Handmatige timer REC].
 4. Configureer de timerinstelling.
 5. Selecteer [Instellen timer].

Timerinstellingen controleren, wijzigen of verwijderen

In [Timer-lijst] controleert, wijzigt of verwijdert u de timerinstellingen.

 1. Druk op de GUIDE-knop.
 2. Beweeg de markering naar het item uiterst links en vervolgens weer naar links om het menu te openen.
 3. Selecteer [Timer-lijst] en pas de instellingen aan.

Hint

 • U kunt maximaal 32 timerinstellingen maken.
 • Als de opname mislukt, wordt de reden genoemd in [Opnamefoutlijst]. Druk op de TITLE LIST-knop en selecteer vervolgens [Opnamefoutlijst].
 • In de programmagids kunt u de markering naar het gewenste programma verplaatsen en op de REC-knop drukken om de timeropname voor dat programma in te stellen.

Opmerking

 • Opnemen met timer werkt niet als de stekker van het netsnoer niet in het stopcontact zit.