Afdrukken

[Scherminstellingen voor experts] (alleen voor modellen met een OLED-paneel)

Deze opties zijn beschikbaar voor modellen met een OLED-paneel en dienen om beeldretentie te voorkomen.

Beeldretentie kan zich voordoen als steeds opnieuw of gedurende langere tijd hetzelfde beeld wordt weergegeven.
Het tv-toestel heeft twee functies, [Pixelverschuiving] en [Schermvernieuwing], die speciaal zijn bedoeld om minder beeldretentie te hebben.

Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Scherminstellingen voor experts] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Pixelverschuiving]
Hiermee wordt het weergegeven beeld regelmatig iets verschoven om beeldretentie te voorkomen. In normale omstandigheden gebruikt u het tv-toestel met deze optie ingeschakeld.
[Schermvernieuwing]
Hiermee geeft u handmatig opdracht om Schermvernieuwing uit te voeren. Doe dit alleen bij duidelijk zichtbare beeldretentie.

Opmerking

  • Voer de schermvernieuwing alleen uit als de beeldretentie duidelijk zichtbaar is. Hanteer als vuistregel dat u deze functie niet vaker gebruikt dan eenmaal per jaar. Gebruik deze functie bij voorkeur niet vaker dan eenmaal per jaar, want dit zou gevolgen kunnen hebben voor de nuttige levensduur van het scherm.
  • De schermvernieuwing duurt ongeveer een uur. Tijdens de schermvernieuwing kan een witte lijn zichtbaar zijn op het scherm. Dit is geen defect van het tv-toestel.
  • Voer aanpassingen uit bij een kamertemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Als de kamertemperatuur buiten deze waarden valt, wordt de schermvernieuwing mogelijk niet volledig uitgevoerd.