Afdrukken

[Tv kijken]

  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Zenders]
Hiermee kunt u de instellingen voor het ontvangen van uitzendingen configureren. U kunt ook de instellingen voor het ontvangen van satellietuitzendingen configureren.
Afstemmen op digitale zenders
Digitale uitzendingen ontvangen
Afstemmen op de satelliet
Satellietuitzendingen ontvangen (alleen voor modellen met satellietontvangst)
Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
Zenders sorteren of de programmalijst bewerken
[Kinderbeveiliging]
Hiermee kunt u de kinderslotinstellingen voor uitzendingen en andere items configureren.
[Externe ingangen]
Hiermee kunt u de instellingen voor de externe ingangen en BRAVIA Sync configureren.
Voor meer informatie over BRAVIA Sync, raadpleegt u BRAVIA Sync-compatibele apparaten.
[Configuratie opnameapparaat]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting. (Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw model/regio/land.)