Afdrukken

[Apparaatvoorkeuren]

  1. Druk op de HOME-knop en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Apparaatvoorkeuren] — de gewenste optie.

Beschikbare opties

[Over]
Hiermee kunt u informatie over het tv-toestel weergeven.
[Datum en tijd]
Hiermee kunt u het huidige tijdstip aanpassen.
[Taal/Language]
Hiermee kunt u de menutaal selecteren. De geselecteerde menutaal bepaalt ook de taal van de spraakherkenning.
[Toetsenbord]
Hiermee kunt u de instellingen voor het schermtoetsenbord configureren.
[Geluid]
Hiermee configureert u de instelling voor [Systeemgeluiden].
[Opslag]
Hiermee kunt u de instellingen voor de opslag van gegevens wijzigen.
[Startscherm]
Hiermee kunt u de kanalen aanpassen die worden weergegeven in het [Startscherm] en apps sorteren.
[Google]
Hiermee kunt u de zoekinstellingen configureren.
[Screensaver]
Hiermee kunt u de instellingen voor de schermbeveiliging configureren.
[Locatie]
Hiermee kunt u de locatie-instellingen voor het verkrijgen van de gebruikerslocatie configureren.
[Beveiliging en beperkingen]
Hiermee configureert u beperkingen, bijvoorbeeld dat kinderen bepaalde apps niet mogen gebruiken.
[Toegankelijkheid]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor toegangsfuncties en -diensten die gebruikers helpen om eenvoudiger te navigeren op hun apparaten.
[Resetten]
Hiermee zet u het tv-toestel terug op de standaardwaarden.
[Verlichtings-LED]
Hiermee configureert u de instellingen voor [Verlichtings-LED]. (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw model.)
[Verbruik]
Hiermee kunt u de instellingen voor het energieverbruik wijzigen.
[Eerste configuratie]
Hiermee kunt u de basisfuncties instellen voor het eerste gebruik, zoals een netwerk en de zenders.
[Winkelmodusinstellingen]
Hiermee kunt u de weergave verrijken voor gebruik van het toestel als winkeldisplay door [Demomodus] enz. in te stellen.