Drukuj

Przenoszenie aplikacji na urządzenie pamięci masowej USB

Możesz przenieść pobrane aplikacje na urządzenie pamięci masowej USB, aby zwiększyć dostępne miejsce w pamięci telewizora.

Uwaga

 • Formatowanie urządzenia pamięci masowej USB usunie wszystkie zapisane w nim dane. Przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową ważnych danych.
 • Wykonanie tej procedury sformatuje urządzenie pamięci masowej USB do wyłącznego użytku z telewizorem. Może to uniemożliwić korzystanie z urządzenia pamięci masowej USB z komputerem itp.
 • Niektórych aplikacji nie można przenieść na urządzenie pamięci masowej USB.
 1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora.
 2. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć] — żądane urządzenie pamięci masowej USB.
 3. Sformatuj je jako wewnętrzne urządzenie pamięci masowej.
 4. Po zakończeniu formatowania naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Aplikacje].
 5. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść na urządzenie pamięci masowej USB.
 6. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB z używanych pamięci masowych. Aplikacja zostanie przeniesiona na urządzenie pamięci masowej USB.

Wskazówka

 • Powtórz kroki od 4 do 6, aby przenieść dodatkowe aplikacje na urządzenie pamięci masowej USB.

Usuwanie urządzenia pamięci masowej USB

 1. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć] — żądane urządzenie pamięci masowej USB, po czym wybierz opcję usuwania urządzenia.

Uwaga

 • Urządzenie pamięci masowej USB służy wyłącznie do zapisywania aplikacji. Aby używać urządzenia pamięci masowej USB do innych celów, należy je ponownie sformatować.
 • Jeśli usuniesz aplikację z urządzenia pamięci masowej USB za pomocą komputera, nie będzie można jej uruchomić z poziomu telewizora.
 • Jeśli usuniesz urządzenie pamięci masowej USB z telewizora, nie będzie można korzystać z przeniesionych na nie aplikacji.
 • Nie można wybrać urządzenia pamięci masowej USB jako miejsca instalacji aplikacji. Najpierw standardowo zainstaluj aplikację na telewizorze, a następnie przenieś ją na urządzenie pamięci masowej USB.