Drukuj

Wyświetlanie obrazu w małym ekranie

Można wyświetlić oglądany obraz (programy telewizyjne lub treść z podłączonych urządzeń HDMI) w małym ekranie w rogu.

Położenie małego ekranu różni się w zależności od telewizora.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Wyświetlanie obrazu jako mały ekran

 1. Naciśnij przycisk ACTION MENU podczas oglądania programu telewizyjnego lub treści z urządzenia HDMI, po czym wybierz opcję [Obraz w obrazie].
  Bieżący obraz zostanie wyświetlony jako mały ekran w rogu.

Uwaga

 • Mały ekran jest wyświetlany na ostatniej używanej aplikacji. Natomiast wyświetlana aplikacja może się różnić w zależności od określonych warunków.
 • Podczas oglądania na małym ekranie operacje takie jak zmiana kanału są niedostępne.
 • Program telewizyjny, zewnętrzne wejścia, takie jak urządzenia HDMI, aplikacje do odtwarzania filmów oraz niektóre aplikacje do odtwarzania zdjęć lub muzyki, nie mogą być wyświetlane jednocześnie.
 • Położenie małego ekranu jest regulowane automatycznie. Nie można go ustawić ręcznie.

Zamykanie małego ekranu lub powiększanie go do pełnego ekranu

 1. Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić Menu główne.
  Komunikat dla małego ekranu jest wyświetlany w górnej części ekranu.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. W komunikacie wyświetlania małego ekranu wybierz [Otwórz].
 3. Przyciski pod małym ekranem służą do zamykania małego ekranu lub powrotu do pełnego ekranu.
  Poniższy obraz jest prezentacją graficzną i może różnić się od rzeczywistego ekranu.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen