Drukuj

Korzystanie z „Pasek zawartości” (DISCOVER)

Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk DISCOVER.

Przycisk „Pasek zawartości” umożliwia wyszukiwanie treści, takich jak programy telewizyjne i internetowe treści wideo. Treści wyświetlane w menu „Pasek zawartości” różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.

Image of the TV screen
 1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  W dolnej części ekranu pojawi się opcja „Pasek zawartości”.
 2. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kategorię.
 3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną pozycję.
 4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.

Aby zmienić ustawienia tej funkcji

 1. Naciśnij przycisk DISCOVER.
  W dolnej części ekranu pojawi się opcja „Pasek zawartości”.
 2. Przesuń kursor w dół na kategorię [Ustawienia].
 3. Wybierz żądaną pozycję, aby zmienić ustawienia.

Dostępne opcje

[Pokaż/Ukryj kategorie]
Wybierz kategorie treści wyświetlane w menu DISCOVER. Nie można ukryć kategorii [Ustawienia].
Możesz ukryć kategorię [Najczęściej wybierane] w zależności od modelu telewizora.
[Zmień kolejność kategorii]
Wybierz kategorię treści, aby zmienić kolejność.
[Dodaj kanały do Ulubionych]
Dodaj swoje ulubione kanały do menu DISCOVER.
[Dodaj kategorie gatunków]
Dodaj gatunki, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Dodaj kategorie słów kluczowych]
Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Wielkość ekranu]
Wybierz wielkość ekranu menu.
[Sortuj kanały telewizyjne]
Wybierz typ sortowania kanałów telewizyjnych.

Uwaga

 • Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju.