Drukuj

Wyszukiwanie głosowe

Piloty z obsługą wyszukiwania głosowego są wyposażone w przycisk (Mikrofon) i wbudowany mikrofon. Mówiąc do mikrofonu, można wyszukiwać różne treści.

  1. Naciśnij przycisk (Mikrofon).
    Dioda LED na pilocie włączy się.
  2. Mów do mikrofonu.
    W zależności od modelu mogą być wyświetlane przykłady.

Kiedy nie można wyszukiwać za pomocą głosu

Ponownie zarejestruj pilot głosowy zdalnego sterowania wyposażony w przycisk (Mikrofon) w telewizorze, naciskając przycisk HOME i wybierając kolejno opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie].

Uwaga

  • Korzystanie z funkcji wyszukiwania głosowego wymaga połączenia z Internetem.
  • Typ pilota dostarczonego z telewizorem oraz dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju. W przypadku niektórych modeli/regionów/krajów jest dostępny opcjonalny pilot.