Drukuj

Funkcje ułatwienia dostępu

Telewizor oferuje funkcje ułatwienia dostępu w menu [Ułatwienia dostępu], takie jak syntezator mowy odczytujący tekst wyświetlany na ekranie, powiększanie ułatwiające odczytywanie tekstu czy wyświetlanie napisów dialogowych.

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Ułatwienia dostępu], aby skonfigurować funkcje dla osób niepełnosprawnych.

[Ułatwienia dostępu] ma własny skrót klawiszowy, który umożliwia jej włączanie lub wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz) na pilocie przez 3 sekundy.

Wskazówka

  • Aby zmienić skrót klawiszowy, włącz opcję [Skrót ułatwień dostępu] w menu [Ułatwienia dostępu], po czym wprowadź zmiany, używając opcji [Usługa skrótu].
  • Aby skorzystać z syntezatora mowy za pomocą Przewodnika pomocniczego, odwiedź na komputerze lub smartfonie Przewodnik pomocniczy w serwisie pomocy Sony.

    http://www.sony.eu/support/
    QR code for the Sony support website
    http://www.sony.eu/support/