Drukuj

Oglądanie/usuwanie nagranych treści (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Uwaga

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.

Oglądanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk TITLE LIST, po czym wybierz treść, którą chcesz obejrzeć.

Usuwanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk TITLE LIST.
  2. Naciśnij przycisk ACTION MENU i wybierz poniższe opcje w podanej kolejności.
    [Usuń] — program, który chcesz usunąć — [Usuń]
    Aby usunąć wiele programów, zaznacz wszystkie programy, które chcesz usunąć, przed wybraniem opcji [Usuń].

Szczegóły dotyczące znaczenia symboli na liście nagranych tytułów można znaleźć w części Znaczenie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD).