Drukuj

Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki

  • Porty USB telewizora obsługują systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
  • Podłączając do telewizora aparat cyfrowy firmy Sony za pomocą kabla USB, w ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb Auto lub Pamięć masowa.
  • Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
    • W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb Pamięć masowa.
    • Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
  • Niektóre zdjęcia i filmy mogą zostać powiększone, powodując wyświetlanie obrazu o niskiej jakości. Obrazy o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.
  • Wyświetlenie zdjęcia może wymagać długiego czasu w zależności od pliku lub ustawień.
  • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, nieprawidłowym działaniem urządzenia USB lub innymi problemami.