Drukuj

Używanie funkcji Wi-Fi Direct do łączenia z telewizorem (nie wymaga routera bezprzewodowego)

Możesz połączyć urządzenie z telewizorem bezprzewodowo bez pomocy routera bezprzewodowego, a następnie przesyłać strumieniowo filmy, zdjęcia i muzykę zapisane w urządzeniu bezpośrednio do telewizora.

Illustration of content streaming
  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Ustawienia Wi‑Fi Direct].
  2. Wybierz nazwę telewizora wyświetlaną na ekranie telewizora przez urządzenie z funkcją Wi-Fi Direct.
    Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło].
  3. Posłuż się urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączyć się z telewizorem.
  4. Prześlij zawartość z urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
    Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Jeśli połączenie nie powiedzie się

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawienia Wi-Fi Direct, wybierz opcję [Pokaż nazwę sieci (SSID)/hasło] i zakończ konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby podłączyć kolejne urządzenie

Aby podłączyć urządzenia, wykonaj powyższe kroki. Jednocześnie można podłączyć do 10 urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Informacje] — [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia

Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Pokaż listę urządzeń/usuń].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz urządzenie do usunięcia na liście, po czym naciśnij przycisk (Enter). Następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, wybierz opcję [Usuń wszystkie] na liście, a następnie wybierz opcję [Tak] na ekranie potwierdzenia.