Drukuj

Brak obrazu z podłączonego urządzenia.

  • Włącz podłączone urządzenie.
  • Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy urządzeniem i telewizorem.
  • Naciśnij przycisk (Wybór wejścia), aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybierz żądane wejście.
  • Podłącz poprawnie urządzenie USB.
  • Upewnij się, że urządzenie USB zostało prawidłowo sformatowane.
  • Prawidłowe działanie może nie być możliwe w przypadku wszystkich urządzeń USB. Działanie może też różnić się w zależności od funkcji urządzenia USB albo odtwarzanych filmów.
  • Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda HDMI IN 2 lub 3, podłącz je do gniazda HDMI IN 1 lub 4.
  • Zmień format sygnału HDMI wejścia HDMI, które nie wyświetla obrazu w standardowym formacie. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI].