Drukuj

Nie można zarejestrować dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

  • Sprawdź, czy dysk USB HDD jest podłączony do portu USB3 (niebieski) opisanego jako „HDD REC”.
  • Jeśli dysk USB HDD jest podłączony prawidłowo do niebieskiego portu USB3, zarejestruj go ponownie w celu nagrywania, ponieważ został już zarejestrowany jako urządzenie o innym przeznaczeniu (na przykład przechowywanie).

Uwaga

  • Jeśli do portów USB1 i USB2 są podłączone inne urządzenia, usuń je na czas rejestrowania dysku USB HDD.
  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Ustawienia urządzenia] — [Pamięć].
  2. W opcji [Pamięć urządzenia] wybierz dysk USB HDD, który chcesz zarejestrować w celu nagrywania.
  3. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
  4. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
  • Skorzystaj z funkcji [Test sprawności HDD], aby sprawdzić, czy dane techniczne dysku USB HDD spełniają wymagania.

    Aby przeprowadzić procedurę [Test sprawności HDD], naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Test sprawności HDD].