Tlač

Používanie Ponuka Akcia

Stlačením tlačidla ACTION MENU sa zobrazí ponuka s možnosťou rýchleho prístupu k funkciám, ktoré sú k dispozícii pre momentálne zobrazenú obrazovku, ako napríklad nastavenie obrazu, nastavenie zvuku, nastavenie hlasitosti pre pripojené zariadenie (napríklad slúchadlá) a nastavenia zobrazenia/zvuku. Položky v ponuke sa líšia v závislosti od vybranej obrazovky.

Image of the TV screen
  1. Stlačte tlačidlo ACTION MENU.
  2. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú kategóriu.
  3. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú položku.
  4. Stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na spustenie vybratej položky.