Tlač

Používanie Panel s ponukami televízora

Táto funkcia je dostupná na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie nemá tlačidlo DISCOVER.

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku Panel s ponukami televízora. Panel s ponukami televízora poskytuje prístup k vašim Obľúbené kanály a zobrazí Ponuka TV, čo poskytuje prístup k zoznamu kanálov, zoznamu nahraných titulov, alebo zoznamu časovača.

Image of the TV screen
 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posúvaním zvýraznenia nahor alebo nadol vyberte požadovanú kategóriu.
 3. Posúvaním zvýraznenia doľava alebo doprava vyberte požadovanú položku.
 4. Stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na spustenie vybratej položky.

Pridávanie kanálov do obľúbených

 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie nadol a vyberte [Pridanie kanálov k Obľúbeným].
 3. Vyberte položky [Obľúbené], ktoré chcete nastaviť na pridanie vašich obľúbených kanálov.

Tip

 • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ponuka Akcia], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.

Zmena nastavení tejto funkcie

 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Panel s ponukami televízora sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie na kategóriu [Nastavenia].
 3. Výberom požadovanej položky zmeníte nastavenia.

Dostupné možnosti

[Zobr./Skryť kategórie]
Vyberte kategórie obsahu, ktoré sa majú zobraziť v Panel s ponukami televízora. [Nastavenia] skryť nemožno.
V závislosti od modelu vášho TV prijímača môžete [Najlepšie] skryť.
[Usporiadať kategórie]
Vyberte obsah kategórie, ktorý sa má usporiadať.
[Pridanie kat. obsahu]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte žánre.
[Pridanie kat. kľúč. slov]
Ak chcete vytvoriť svoj vlastný obsah kategórie, zadajte kľúčové slová.
[Triedenie TV kanálov]
Vyberte typ zoradenia TV programov.
[Veľkosť zobr.]
Vyberte veľkosť zobrazenia ponuky.

Poznámka

 • V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusia byť niektoré možnosti dostupné.