Tlač

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo) a (Potvrdiť).

Tvar a tlačidlá diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od vášho modelu/krajiny/regiónu.

Pribalené diaľkové ovládanie sa líši v závislosti od vášho modelu. Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Referenčná príručka.

  1. Tlačidlami (Nahor), (Nadol), (Vľavo) a (Vpravo) „zvýraznite“ požadovanú položku.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Stlačením stredu tlačidla (Potvrdiť) vyberte momentálne zvýraznenú položku.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Tip