Skriv ut

Ansluta en Bluetooth-enhet

Para ihop TV:n med en Bluetooth-enhet

Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter som hörlurar eller högtalare.

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Aktivera Bluetooth-enheten och lägga den i parningsläge.
  Information om hur du parar ihop Bluetooth-enheten finns i enhetens bruksanvisning.
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar] — [Lägg till enhet] för att sätta TV:n i parkopplingsläge.
  En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 3. Välj önskad enhet i listan, följ sedan instruktionerna på skärmen.
  Om du uppmanas att ange ett lösenord finns information i enhetens bruksanvisning.
  När ihopparningen är klar ansluter enheten till TV:n.

För att ansluta en parkopplad Bluetooth-enhet

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar].
 2. Välj en parkopplad men ej ansluten enhet i listan.
 3. Välj [Anslut].