Skriv ut

Justera inställningen för AV-synk

Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten kan en viss fördröjning mellan bild och ljud förekomma till följd av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna. (Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter.)

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — önskat alternativ.

Tips

 • Du kan även justera bildens och ljudets utmatningstid om ett visst ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel. Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.

Observera

 • Beroende på den anslutna Bluetooth-ljudenheten kan bilden och ljudet vara osynkade också när [A/V-synkronisering] är inställt på [] eller [Auto].
 • För att förhindra att TV:n visar en svart skärm omedelbart efter att den slagits på med en sound bar ansluten trådlöst (Bluetooth) ska [A/V-synkronisering] vara inställt på [].
 • Om [Bildinställning] är inställt på ett av alternativen nedan är utgångstimingen för bild och ljud inte justerad ens när [A/V-synkronisering] är inställt på [Auto].
  • [Spel]
  • [Grafik]
  • [Bilder‑ljusstark]
  • [Bilder‑normalt]
  • [Bilder‑personligt]
  För att justera [A/V-synkronisering] i något dessa lägen ska [] väljas.
 • TV:ns mottaglighet kan kännas sämre när den används för att spela TV-spel eftersom inställningen [A/V-synkronisering] lägger till en fördröjning till bildens utsignal. För spel som är beroende av svarstid rekommenderar vi inte att du använder en Bluetooth-enhet och rekommenderar att du använder TV-högtalarna eller en soundbar med en kabelanslutning istället (HDMI -kabel/digital optisk kabel).