Skriv ut

Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)

Du kan ansluta en enhet till TV:n trådlöst, utan att använda en trådlös router, och sedan strömma video, bilder och musik som lagras på enheten direkt till TV:n.

Illustration of content streaming
  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-inställningar].
  2. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
    Om enheten inte stöder Wi-Fi Direct, välj [Visa nätverk (SSID)/lösenord].
  3. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten för att ansluta med TV:n.
  4. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
    Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

Om anslutningen misslyckas

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningen visas väljer du [Visa nätverk (SSID)/lösenord] och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Ansluta en annan enhet

Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Om] — [Enhetens namn].

Lista anslutna enheter/avregistrera enheter

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten i listan som ska raderas och trycker sedan på (Enter). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Om du vill avregistrera alla enheter väljer du [Ta bort alla] i listan och sedan [Ja] i bekräftelserutan.