Skriv ut

Om du måste starta om TV:n helt

Återställ TV:n enligt nedan om du har problem såsom att bilden inte visas på skärmen eller att fjärrkontrollen inte fungerar. Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår.
Om en extern USB-enhet är kopplad till TV:n, ska du koppla ur USB-enheten från TV:n innan du återställer den.

Starta om

 1. Starta om TV:n med fjärrkontrollen.
  Håll inne strömknappen på fjärrkontrollen i ungefär 5 sekunder tills meddelandet ”Ström av” visas.
  TV:n kommer att stängas av och startas om automatiskt efter ungefär en minut.
 2. Koppla ur nätsladden.
  Om problemet kvarstår efter steg 1 ska du dra ur TV:ns strömsladd (huvudströmmen) från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i 2 minuter. Sätt sedan tillbaka strömsladden (huvudströmmen) i uttaget.

Tips

Dina personliga inställningar och data försvinner inte när TV:n startas om.

Återställ standardinställningar

Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår efter en omstart.

Observera

Om du återställer till fabriksinställningarna raderas alla data och inställningar på TV:n (såsom information om Wi-Fi och trådbundna nätverksinställningar, Google-konto och annan inloggningsinformation, Google Play samt andra installerade appar).

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Återställ] — [Återställ standardinställningar].
 2. Välj [Radera allt].
  Om du har angett en PIN-kod på din TV kommer du att uppmanas att mata in den när du väljer [Radera allt].
  TV:n påbörjar startinställningsguiden när fabriksinställningen är klar. Du måste godkänna användarvillkoren för Google och Integritetspolicyn för Google.