Друк

Використання Меню дій

Якщо натиснути кнопку ACTION MENU, відкриється меню, з якого можна швидко викликати функції, доступні для поточного екрана, як-то налаштування зображення та звуку, регулювання гучності для підключеного пристрою (навушників тощо), налаштування зображення/звуку. Перелік пунктів у меню залежить від вибраного екрана.

Image of the TV screen
  1. Натисніть кнопку ACTION MENU.
  2. Переміщуючи фокус вліво або вправо, виберіть потрібну категорію.
  3. Переміщуючи фокус угору або вниз, виберіть потрібний елемент.
  4. Натисніть кнопку (Enter), щоб запустити вибраний елемент.