Отпечатване

Използване на Бързи настройки

Ако натиснете бутона (Бързи настройки) или бутона ACTION MENU на дистанционното управление, можете да осъществите бърз достъп до функции като [Режим на картината], [Режим на звука], [Автоматично изключване], и [Картина изключена] на текущия екран, и настройки като [Говорител] в зависимост от свързаните устройства. Можете също да изведете [Настройки] от [Бързи настройки].

Изображение на телевизионен екран
  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление.
  2. Преместете фокуса, за да промените настройка или я изберете.

За да промените показаните настройки

  1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление.
  2. Преместете фокуса наляво или надясно и изберете (Редактиране).
  3. Изберете желаната настройка.
  4. Изберете [Затвори].

Съвет

  • За промяна на реда или скриване на изведен на екрана елемент натиснете и задръжте бутона (Потвърждение) на дистанционното управление, като маркирате този елемент, и на екрана ще се изведе [Преместване] и [Скрий]. Ако изберете [Преместване], използвайте бутоните (Наляво) / (Надясно) на дистанционното управление, за да преместите елемента в желаната позиция, след което натиснете бутона (Потвърждение) на дистанционното управление.