Отпечатване

Приемане на цифрово излъчване

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Автоматична настройка].
  2. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични цифрови канали и да ги запаметите в телевизора.

Промяна на диапазона на настройка

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Допълнителни настройки] — [Диапазон на настройка] — [Нормален] или [Разширен].

[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Разширен]
Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.

Съвет

  • Можете да настроите отново телевизора, като изберете [Автоматична настройка] и следвате инструкциите на екрана, след като се преместите в ново жилище, промените доставчика на услуги или за да търсите новостартирани канали.