Отпечатване

Сортиране или редактиране на канали

Можете да сортирате показаните канали по ваш предпочитан ред.

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Редактиране на списъкa с канали].
  Ако са показани няколко елемента, изберете този, който искате да редактирате.
 2. Изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция.
  Можете да изберете [Вмъкване] или [Размяна] за избрания канал. За да го промените, изберете [Начин на подреждане].
  Можете да натиснете жълтия бутон, за да изберете няколко канала.
 3. Изберете новата позиция, където желаете да преместите избрания канал.
 4. Изберете [Готово], за да приложите промените.

Забележка

 • Наличните опции може да се различават в зависимост от вашия регион/държава.