Отпечатване

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

  1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
  2. Изберете програмата, която ще гледате.
    Показват се детайли за програмата.
  3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

Съвет

  • (Само за модели, съвместими с управление на сателитен декодер) Ако извършите настройката [Настройка на кабелен/сателитен декодер за управление] в [Настройка на кабелен/сателитен декодер] под [Външни входове], можете да изведете на екрана справочника на програмите на сателитния декодер (кабелен/сателитен приемник), като натиснете GUIDE на дистанционното управление на телевизора.