Отпечатване

Гледане/изтриване на записано съдържание

Гледане на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
  2. Изберете (иконата Изтрий) в дясно от програмата, която искате да изтриете.
  3. Уверете се, че програмата, която искате да изтриете, е избрана, и след това изберете [Изтрий].
    За да изтриете няколко програми, изберете всички програми, които искате да изтриете, преди да изберете [Изтрий].

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия.