Отпечатване

Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности

За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в “Често задавани въпроси” в сайта за поддръжка по-долу.

  • http://www.sony.net/androidtv-faq/
    QR код на уебсайта на Sony за поддръжка

За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в Често задавани въпроси в нашия сайт за поддръжка.