Tlač

Používanie ponuky Ponuka TV

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku [Ponuka TV]. V [Ponuka TV] sa zobrazí zoznam kanálov a vy si tak pri sledovaní TV môžete jednoducho vyberať programy na iných kanáloch.

Pri používaní zabudovaného tunera môžete pridávať obľúbené kanály.

Obrázok televíznej obrazovky

Poznámka

 • Zobrazená obrazovka a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od toho, čo sledujete, a od vášho modelu/krajiny/regiónu.
 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka TV sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a vyberte program, ktorý chcete sledovať.
  Ak posuniete zvýraznenie nadol a vyberiete [Ovládanie TV] alebo [Diaľkový ovládač], zobrazia sa možnosti dostupné počas sledovania. Môžete si vybrať aj možnosti ako [Digitálny] alebo [Kábel] pre zmenu zobrazeného zoznamu kanálov. (Zobrazené možnosti sa líšia v závislosti od toho, čo sledujete.)

Tip

 • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ovládanie TV], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.
 • Ak máte aplikáciu YouView, môžete stlačiť tlačidlo TV na diaľkovom ovládači na spustenie YouView. (Iba modely pre UK)
 • Taktiež môžete použiť tlačidlo TV na diaľkovom ovládači na zobrazenie zoznamu kanálov Set-top boxu vykonaním nižšie uvedeného postupu.

  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Ikona s odkazom na tlačidlo TV].

  Potom vyberte vstup, ktorý je pripojený k Set-top boxu.

 • Ak ste nakonfigurovali Set-top box pri počiatočnom nastavovaní, môžete stlačiť tlačidlo TV na zobrazenie zoznamu kanálov Set-top boxu.

  Set-top box môžete ovládať taktiež ovládacím panelom, keď vyberiete [Diaľkový ovládač].

  Modely kompatibilné s ovládaním Set-top boxu majú [Nastavenie set-top boxu] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].