Uživatelská příručka

Nastavení volby scény

Stiskněte OPTIONS Vyberte [Volba scény].

Když zvolíte požadovanou volbu scény, bude automaticky nastavena optimální kvalita zvuku i obrazu pro zvolenou scénu. Volby, mezi kterými můžete vybírat, se mohou lišit. Nedostupné volby budou zobrazeny šedě.