Uživatelská příručka

Používání funkce Zrcadlení obrazovky

Zrcadlení obrazovky zobrazuje obrazovku kompatibilního zařízení (např. smartphonu) na velké obrazovce televizoru prostřednictvím technologie Miracast.

K používání této funkce není zapotřebí bezdrátový router (ani přístupový bod).

Znázornění sdílení obsahu
 1. Chytrý telefon
 2. Tablet
 3. Počítač
 1. Stiskněte tlačítko INPUT/TEXT HOLD Vyberte [Zrcadlení obrazovky].
 2. Připojte se k televizoru pomocí zařízení kompatibilního s funkcí Zrcadlení obrazovky. Jakmile budete připojeni, obrazovka přístroje se zobrazí na televizoru.

Zobrazení seznamu připojených zařízení/zrušení registrace zařízení

Když se otevře obrazovka čekání na Screen mirroring (zrcadlení obrazovky), stiskněte OPTIONS, poté vyberte [Zobrazit seznam zařízení / smazat].

Chcete-li zrušit registraci zařízení, zvolte zařízení v seznamu, potom stiskněte Tlačítko ENTER. Potom zvolte [Ano] v potvrzovací zprávě.

Zobrazení oznamování registrace při pokusu o připojení zařízení k televizoru

Aktivací této funkce lze předcházet připojení nevyžádaného zařízení.

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte [Oznamování registrace] [Zap].

Mějte na paměti, že když odmítnete požadavek na registraci zařízení, nebudete moci toto zařízení připojit, pokud je nevymažete ze seznamu zařízení.

Změna nastavení pásma (pro odborníky)

Když je zobrazena pohotovostní obrazovka funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko OPTIONS, potom zvolte [Nastavení pásma].

Poznámka
 • Připojovaná zařízení musí odpovídat následujícímu:
  • Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky:
   připojení 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).
 • Informace o podporovaném bezdrátovém pásmu zařízení naleznete v návodu k použití příslušného zařízení.