Helpgids

LED-indicator

U kunt de status van de tv zien door te kijken hoe de led-indicator brandt.

Led brandt oranje
Led brandt wit
  • Brandt wit wanneer [Energiebesparend] is ingesteld op [Beeld uit]. [Energiebesparend]
  • Brandt wit wanneer de televisie wordt ingeschakeld.
Led brandt niet
  • Brandt niet wanneer de televisie in de stand-bymodus staat.
Led knippert wit
  • Knippert wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt.
Led brandt rood
  • In de opnamestand licht dit rood op*.
    • Alleen voor bepaalde regio's/landen/televisiemodellen.