Helpgids

Mirroring gebruiken

Bij schermreproductie wordt het scherm van een compatibel toestel (bv. een smartphone) door middel van Miracasttechnologie weergegeven op uw televisiescherm.

Er is geen draadloze router (of toegangspunt) vereist voor deze functie.

Illustratie van het delen van inhoud
 1. Smartphone
 2. Tablet
 3. Computer
 1. Druk op de INPUT/TEXT HOLD -knop Selecteer [Schermreproductie].
 2. Bedien het toestel dat compatibel is met de schermreproductietechnologie om het toestel te verbinden met de televisie. Eenmaal verbonden, wordt het scherm van het apparaat op de televisie weergegeven.

Een lijst weergeven van verbonden toestellen - toestellen deregistreren

Wanneer het wachtscherm voor mirroring wordt weergegeven, druk op OPTIONS en selecteer dan [Apparaatlijst tonen / verwijderen].

Om een toestel te deregistreren, selecteert u het toestel in de lijst en drukt u op ENTER-toets. Selecteer vervolgens [Ja] in het bevestigingsscherm.

Een registratiemelding weergeven bij een poging om een apparaat met de televisie te verbinden

Als u deze functie activeert kunt u vermijden dat een toestel verbinding maakt met de televisie zonder dat u dat wilt.

Wanneer het stand-byscherm voor schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS en vervolgens selecteert u [Bericht van registratie] [Aan].

Merk op dat eens u een registratieverzoek van een toestel weigert, u het toestel niet meer kunt verbinden met de televisie, tenzij u het toestel verwijdert uit de toestellijst.

De bandinstellingen wijzigen (voor experts)

Wanneer het stand-byscherm voor schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS en vervolgens selecteert u [Bandinstelling].

Opmerking
 • Er moet aan het volgende worden voldaan om toestellen te verbinden:
  • Toestellen die compatibel zijn met de schermreproductietechnologie:
   2,4 GHz verbinding (5 GHz wordt niet ondersteund).
 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel voor meer informatie over de ondersteunde draadloze band van uw toestel.