Käyttöopas

Käyttöoppaan perustoimintojen käyttäminen kaukosäätimellä

Voit käyttää monia television toimintoja painikkeilla ylänuoli / alanuoli / vasen nuoli / oikea nuoli / PROG (+) tai (−) ja ENTER.

Kaukosäätimen painikkeiden kuvaukset, katso Viiteopas.

  1. Kohdista haluttuun kohteeseen painikkeilla ylänuoli, alanuoli, vasen nuoli ja oikea nuoli.

    Ylä-, ala-, vasen ja oikea nuolipainike sijaitsevat kaukosäätimen keskellä.

  2. Valitse kohde, joka on kohdistettuna tällä hetkellä, painamalla painikkeen ENTER keskikohtaa.

    ENTER-painike sijaitsee ylä-, ala-, vasemman ja oikean nuolipainikkeen keskellä.

  3. Vieritä sivua ylöspäin (+) tai alaspäin (−) painamalla PROG (+)- tai (−) -painiketta.

    PROG (+)- ja (−) -painikkeet ovat pitkulaisia painikkeita, joiden yläosassa on kohopiste ja jotka sijaitsevat kaukosäätimen pyöreiden painikkeiden alapuolella.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Paina RETURN-painiketta.