Käyttöopas

Home-valikossa liikkuminen

Näyttöä, joka tulee näkyviin kaukosäätimen HOME-painiketta painettaessa, kutsutaan Home-valikoksi. Home-valikon avulla voit hakea sisältöä, siinä on sisältösuosituksia ja sen kautta pääset sovelluksiin ja asetuksiin. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat alueen/maan ja senhetkisen näytön mukaan.

Kuva aloitusvalikkonäytöstä