Käyttöopas

Valokuvakehys-tila

Valokuvakehystila näyttää kellonajan ja kalenterin samanaikaisesti, kun valokuvia näytetään ja musiikkia kuunnellaan.

Paina HOME Valitse [Valokuvakehys-tila] kohdassa [Sovellukset].

Kuva [Valokuvakehys-tila]-näytöstä

Valokuvakehystilan käynnistäminen USB-median toiston aikana

Paina OPTIONS (vaihtoehdot) valokuva- tai musiikkitiedoston toiston aikana Valitse [Valokuvakehys-tila].

Näyttötilan valitseminen

Valokuvakehystilan näyttötilaa voi vaihtaa valitsemalla [Näyttötila] kohdassa [Kuvakehystilan asetukset]. [Kuvakehystilan asetukset]

Kellonäyttötilan valitseminen

Voit valita kolmesta kellonäyttötilasta valitsemalla [Kellonäyttö] kohdassa [Kuvakehystilan asetukset]. [Kuvakehystilan asetukset]

Huomautus
  • Tässä televisiossa ei ole kellon paristovarmennusta. Jos tulee sähkökatko tai jos irrotat virtajohdon, päiväys ja aika palautetaan automaattisesti.

Kesto

Virran säästämiseksi televisio toistaa kuvakehystilassa enintään 24 tuntia, jonka jälkeen virta katkaistaan automaattisesti. Kun virta on katkaistu automaattisesti, älä käytä valokuvakehystilaa vähintään tuntiin paneelin kiinnipalamisen estämiseksi.
Voit muuttaa [Kesto]-asetusta kohdassa [Kuvakehystilan asetukset]. [Kuvakehystilan asetukset]

Paneelin kiinnipalamisen estämiseksi valokuvan, kellon ja kalenterin paikkaa vaihdetaan automaattisesti tunnin välein.